Miért fontos...
  • Mert a Föld tartalékait hamarosan feléljük, ha nem változtatunk az életünkön...
  • Mert a természethez közelebb a harmóniához is közelebb lehetünk...
  • Mert az a legegészségesebb termény, amit magunknak termelünk...
  • Mert a természeti csapások idején a város kevésbé biztonságos...
  • Mert nagyobb a lehetőség jó emberi közösségek kialakítására...

Ha az emberiség továbbra is ilyen mértékben folytatja a Föld tartalékainak fölélését, akkor hamarosan nagyon komoly problémákkal kerülünk szembe. Sokszor hallottuk már – de igaz.

Lassacskán a társadalom széles rétegébe beszivárog az a gondolat, hogy hamarosan komoly válság fenyegeti a Földet. Mára Magyarországon is több önfenntartó, a természet törvényeivel harmóniában élő közösség épült ki (ökofalvak, Zöldfalu hálózat).

Amikor elérkezik bármilyen válság vagy katasztrófa-helyzet, a nagy ellátó rendszerek megbénulnak, a város csapdává válik. Gondoljunk csak arra, mi lenne Budapesttel, ha csak egy hétig nem lenne víz, vagy télen csak néhány hétig nem volna fűtés. A társadalmi változások is egyre veszélyesebbé teszik a városi létet. Egyértelmű, hogy ebben a helyzetben a vidéki élet nagyobb biztonságot, kevesebb kísértést és megpróbáló helyzetet nyújt.

Rendkívül fontos, hogy az önellátás keretein belül pozitív közösségi kapcsolatokat teremtsünk egymással. Az önfenntartás egy határozott etikai követelményrendszert állít fel, amelynek irányítania kell a jövőért felelősen gondolkodó ember cselekedeteit. Az önfenntartás az egyéneket maximálisan tiszteletben tartva, közösségi gondolkodást, cselekvést kíván, méghozzá magas etikai szinten, különben a közösség életképtelenné válik.

Önellátás és gondolkodásmód

Az önfenntartás nem csak arról szól, hogy hagyjuk ott a panellakást, és legyen egy kertünk. Meg kell változtatnunk az alapvető szemléletmódunkat: a természet leigázója hamis dicsfényét cseréljük fel az "éljünk együtt"-re, vagyis találjuk meg a magunk helyét a természet rendszerében úgy, hogy aktívan előmozdítjuk, segítjük, vagy akár újra létrehozzuk a természet már meglévő rendszereit. A harmónia kialakítása a környezettel maga után vonja a fogyasztás drasztikus csökkentését, az energia megtakarítását, és a természetből való "házi" energianyerés különféle módozatainak alkalmazását is.

Ma még van időnk gondolkodni, ébredni, cselekedni, keresni a lehetőségeket, tanulni. Van idő és lehetőség közösségek építésére. Újra megtanulhatjuk mindazt, amit a régiek még tudtak, mert abban éltek. Ha most nem cselekszünk, helyettünk senki sem fogja elvégezni azt, ami a mi részünk. Nem atombunkereket kell építeni, hanem közösségeket, akik képesek együtt gondolkodni és dolgozni. Az önellátás elsősorban a gondolkodás szabadságát és tisztaságát jelenti. Ha az ember képes önmaga számára előállítani valamit - legyen az a legkisebb dolog is -, azzal a gondolkodásának szabadságát őrzi meg.

Az életmódunkat oly módon kell megváltoztatnunk, hogy az ne ártson sem magunknak, sem a világnak. Olyan közösségeket kell létrehoznunk, amelyek valódi emberi igényeket elégítenek ki, biztosítva mindenki számára az értelmes munkát, a pihenést és a közösség tagjaként való megbecsülést. Természetesen rendkívül fontos az egyéni képességek és a személyiség kiteljesedése is, a közösség ugyanis nem lehet "életpótlék".

Az önfenntartás lényegi eleme a gondolkodás megőrzése - visszaszerzése. A városi élet nem teszi lehetővé a szabad gondolkodást. A gondolat hatalom, gondolkodni csak szabadon lehet. Ennek irányítására és ellenőrzésére a legjobb módszer, ha az embert egy mesterséges világba helyezik, ahol minden futószalagon érkezik, mint egy nagyüzemi keltetőben.

Ezzel szemben az önfenntartás megmutatja a valóságot: hogyan élünk, mik az értékeink. Itt a gondolat és az élet találkozhat azoknál, akik a létükkel bizonyítják, hogy komolyan gondolják, amiről beszélnek. Az önfenntartás lényege a szabadság. Szabad élet, ami azt jelenti, hogy az egyén a természet részeként és a Teremtővel közösségben kíván élni. Ez nem jelenti azt, hogy hátat fordít a társadalom problémáinak: éppen az önfenntartás lehet ezekre az egyik gyógyír.

Egészség

Az önfenntartás alapja az önfenntartó és fenntartható egészség. Egészségünk fenntartására több szemlélet is létezik. Mi a preventív szemléletet választottuk. Úgy gondoljuk, hogy könnyebb fenntartani az egészséget, mint a betegséget gyógyítani.

Alapítványunk célkitűzése az egyszerű gyógymódok alkalmazása egészségünk érdekében. Ebben segítségünkre van  a Hagyományos Kínai Orvoslás eszköztára. Olyan rendszerre van szükségünk, ami akkor is működik ha nincs szociális háló, energia, képalkotó diagnosztika. Mi megtaláltuk magunk számára az ideális megoldást.

Orvoslásunk részei: Táplálkozás, herbalisztika, manuális terápia, mozgás-légzés terápia, napfény és víz terápia.

Célunk egy önfenntartó kis klinika létrehozása ahol gyógyítunk és tanítjuk az egészség több ezer éves elveit.

Mezőgazdaság

Szükségesnek látjuk, hogy magunk számára meg tudjuk termelni az élelmet. Ehhez tanulnunk kell azoktól akik még ismerik kertészkedés, növénytermesztés titkait. Létrehoztunk egy adatbázist ahol gyűjtjük a régi emberek tapasztalatait és a felhalmozott irodalmat a témáról. Ezek bárki számára hozzáférhetőek.

Közösségszervezés

Az elvek és az álmok mind semmit sem érnek, ha nincs egy közösség, ami ezeket valóra váltja. Fő célkitűzésünk olyan közösségek alapítása, létrehozása ahol elkezdődhet a közös gondolkodás. Olyan közösségre van szükség, ahol testvériség uralkodik. Először a fejekben kell önfenntartóvá válni, azután lehet a gyakorlatba azt átültetni.

Terveink

Életmódváltozás az Életért!

Egészségház - öko szemlélettel

Hányszor sóhajtunk fel, hogy "De jó lenne változtatni az életmódomon, itt hagyni mindent és távol a világ zajától megnyugodni, feltöltődni!" Ahogy egyre erősebb a fizikai, idegi valamint lelki leterheltségünk, és a város lüktetése már nem jóleső izgalmat, hanem levertséget, fásultságot és gyakori betegségeket jelent, akkor érezzük igazán fontosnak a "mókuskerékből" való menekülésünket.

Persze, most már wellness szállodák sora kínál néhány napos "kimenőt" a világból, de ez csak arra jó, hogy megízleljünk egy másfajta életmódot és miután újra belépünk a "mókuskerékbe" legyen hova visszavágynunk.

A megoldás egyszerűnek tűnik: az életmódunkat kell gyökeresen megváltoztatnunk. Ez persze magunktól – szakemberek segítsége nélkül – nehezen sikerülhet.

Ezért szeretnénk létrehozni egy olyan klinikát, ahol a testi-lelki regenerálódáson kívül, kiemelt hangsúlyt helyeznénk arra, hogy az érdeklődők a gyakorlatban sajátíthassák el azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetnek az életmódjuk megváltoztatásában. A gyógyításban kifejezetten a természettel harmóniában lévő kezeléseket kívánunk majd használni. A táplálkozás, a légzés, a mozgás, a víz, a napfény, a pihenés és a mértékletesség terápiás alkalmazása rövid idő alatt is szép eredményekhez vezethet. Keresztény hitünk szerint a kezelésekhez Isten segítségét is kérjük.

program sikerességét, amely alapvetően a kínai klinikai rendszer alapján működik. A kórházzal való szoros kapcsolatunk hagyományos orvosi felügyeletet és kontrollt is biztosít, ugyanis mi a természetes és a gyógyszereken alapuló rendszerek együttműködésében hiszünk. Ezért, azok a betegek is szakszerű ellátásban részesülnek majd az Egészségházban, akiknek szükségük van arra, hogy kivonuljanak a világból és csak a gyógyulásuknak szenteljék idejüket.

S, hogy a környezettel harmóniában működő életstílust a gyakorlatban is elsajátítsák az érdeklődők, ezért az Egészségház, egyben Ökoházként is működne. Így, sikerülhet Alapítványunk célja, hogy a testi-lelki regenerálódás, életmódbeli változásokat is eredményezzen.

Keresztény elkötelezettségünknek megfelelően szeretnénk, un. csendes hétvégéket, kisebb létszámú nyári táborokat, illetve bibliai iskolát is szervezni, ahol lehetőség nyílna a Biblia tanításainak mélyebb megértésére és gyakorlati alkalmazására.

Kattintson a képre a nagyobb felbontáshoz...

Önfenntartó gazdaság

Alapítványunk távlati tervei között kiemelt helyen szerepel egy önfenntartó gazdaság létrehozása, melyet néhány család részvételével működtetnénk.

Amennyiben egyetért elképzeléseinkkel, kérjük, támogassa tervünk megvalósítását. Számlaszámunk: 73900078-11064253 (Zirci Takarékszövetkezet)

Minden adományt és támogatást köszönettel fogadunk.