A Mustármag Bibliai Akadémia alapszemlélete

Keresztényként az a meggyőződésünk, hogy lelki életünk szempontjából egyik legfontosabb kérdés a Biblia tárgyilagos, pontos és mély megértése. Maga Jézus Krisztus buzdítja erre a követőit: "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik" (Mát 4,4). "A beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet" (Ján. 6,63/b). Ahhoz, hogy életet nyerhessünk az életnek beszédéből komoly és rendszeres munkára van szükség. A képzés egyik célja, hogy a hallgatók többféle bibliatanulmányozó módszerrel is megismerkedjenek. A rendszerezett tanulmányozás által feltárulnak az Ige mélységei, a tanulmányozó rendszerezett, biztos tudásra és lelki látásra tesz majd szert.

         Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a Bibliát - mint az élet beszédét - úgy tudjuk olvasni, hogy életet nyerjünk belőle és a tanulmányozás során Istennel, mint élő Istennel találkozzunk. Ha a Bibliához úgy közelítünk, hogy az pusztán ismereteket közöl és a lexikális tudásunkat növeli, vagy úgy tekintünk rá, mit teológiai tankönyvre, akkor az ismerethalmazunk lehet, hogy növekedni fog, bármely bibliai kvízjátékban sikerrel indulhatunk az első helyért, mégsem nyerünk életet a Könyvek Könyvéből.
Jézus születésekor a farizeusok lexikálisan szinte mindent tudtak a Messiásról. Heródes kérdésére meg tudták mondani, hol születik a Megváltó, mégsem nyertek életet az Isten beszédéből (v.ö. János 5,39-40).

      Az Igéből nem csak tudni szeretnénk valamit Krisztusról, hanem ezzel együtt, mint az életünket megváltoztató személlyel, mint élő Megváltóval szeretnénk Vele találkozni.

A képzés módja

A tanfolyam során mind a Bibliát olvasó emberrel, mind pedig magával a Szentírással is foglalkozunk. A helyes hozzáálláson túl szükséges, hogy feltérképezzük az eredményes, célravezető és tárgyilagos tanulmányozás alapelveit. Szólunk azokról az eszközökről, amelyek segítséget jelenthetnek a Biblia minél jobb megértésében.. Mindezek mellett nagy szükség van arra is, hogy készségszintre fejlesszük a szövegértési képességet: gyakorlatot szerezzünk az Ige pontos megértésében. Noha csaknem mindenki úgy vélekedik magáról, hogy ebben járatos, azonban a gyakorlatban a vártnál nehezebb a hétköznapi nyelvünkön úgy elmondani egy bibliai idézetet, hogy érthető legyen az apostol vagy a próféta szándéka.

   Bibliai szakaszok és történetek elemzésével, jelképek azonosításával is foglalkozunk. Szó lesz a bibliai költészetről (zsoltárok), és megnézzük., hogy mikéntcélszerű egy egész bibliai könyv elemzéséhez fogni. Bibliai nyelvek tanulására ugyan nincs mód ennyi idő alatt, de az érdeklődők megismerkedhetnek azokkal az alapismeretekkel és eszközökkel, amelyek segítségével sokkal mélyebben érthetők a bibliai szerzők gondolatai. Foglalkozunk a Biblia gondolati rendszerével is, hogy a megismert igazságok darabjai beilleszkedjenek - ki-ki saját gondolatrendszerében - az Írás átfogó eszmei struktúrájába.

Komoly munkára és odaszántságra van szükség, mind a konzultációs alkalmakon, mind pedig az otthoni feladatokat illetően. A hallgatók a házi feladatokat e-mailben kapják és küldik vissza, mivel a havi egy alkalom csak akkor lesz eredményes és akkor hozhat maradandó és valós változást a Biblia-tanulmányozásukban, ha otthon is folyamatosan időt és energiát szánnak a Szentírás megismerésére. Ez természetesen kinek-kinek saját lelki érdeke is.

Tantárgyak, tudnivalók

A Mustármag Bibliai Akadémia konzultációs napjainak tantárgyai:

-  Bibliatanulmányozás módszertan,
- Bibliai alaptanítások és összefüggések
- Bibliakör

A tanfolyam ingyenes, a jegyzet ára  2.000 Ft.

Tanfolyami napok:
Szeptembertől májusig minden hónap egy vasárnapja, 10.00 - 14.00-ig

Jelentkezni és érdeklődni
az alábbi e-mail címen lehet:
bibliaiakademia[kukac]gmail.com.
A hallgatókat a jelentkezés sorrendjében fogadjuk, a tanterem befogadóképességéhez mérten, ezért érdemes időben jelentkezni.

A "Letöltések" menüpontban az Akadémia anyagai közül is található ízelítő.

A képzés helye

1033, Budapest, Tavasz u. 3., Tudomány Nyelviskola, (Az Árpád híd budai lábánál, az OTP és az Óbudai Gimnázium között).